Liberty Cinemas
Wenatchee, WA

Liberty Cinemas
11 S. Mission
Wenatchee, WA 98801
509-662-4567

SHOWTIMESPRINT

FIRESTARTER

Tue, May 17
5:15 7:30
Wed, May 18
5:15 7:30
Thu, May 19
5:15 7:30
Fri, May 20
5:15 7:30 9:40
Sat, May 21
3:00 5:15 7:30 9:40
Sun, May 22
3:00 5:15 7:30
Mon, May 23
5:15 7:30
Tue, May 24
5:15 7:30
Wed, May 25
5:15 7:30
Thu, May 26
5:15 7:30

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

Tue, May 17
4:30 5:30 7:15
Wed, May 18
4:30 5:30 7:15
Thu, May 19
4:30 7:15
Fri, May 20
4:25 7:05 9:45
Sat, May 21
1:45 4:25 7:05 9:45
Sun, May 22
1:45 4:25 7:05
Mon, May 23
4:25 7:05
Tue, May 24
4:25 7:05
Wed, May 25
4:25 7:05
Thu, May 26
4:25 7:05

MEMORY

Tue, May 17
6:45
Wed, May 18
6:45
Thu, May 19
6:45

THE NORTHMAN

Tue, May 17
4:00 6:55
Wed, May 18
4:00 6:55
Thu, May 19
4:00 6:55
Fri, May 20
4:00 6:55 9:45
Sat, May 21
3:25 6:20 9:15
Sun, May 22
3:25 6:20
Mon, May 23
4:00 6:55
Tue, May 24
4:00 6:55
Wed, May 25
4:00 6:55
Thu, May 26
4:00 6:55

THE BAD GUYS

Tue, May 17
4:40 6:55
Wed, May 18
4:40 6:55
Thu, May 19
4:40 6:55

UNCHARTED

Tue, May 17
4:20
Wed, May 18
4:20
Thu, May 19
4:20

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Tue, May 17
4:00 7:00
Wed, May 18
4:00 7:00
Thu, May 19
4:00 7:00
Fri, May 20
5:30 8:30
Sat, May 21
2:30 5:30 8:30
Sun, May 22
2:30 5:30
Mon, May 23
4:00 7:00
Tue, May 24
4:00 7:00
Wed, May 25
4:00 7:00
Thu, May 26
4:00 7:00

COMING ATTRACTIONS

MORBIUS

Fri, May 20
5:00 7:15 9:30
Sat, May 21
2:45 5:00 7:15 9:30
Sun, May 22
2:45 5:00 7:15
Mon, May 23
5:00 7:15
Tue, May 24
5:00 7:15
Wed, May 25
5:00 7:15
Thu, May 26
7:15

THE UNBEARABLE WEIGHT OF MASSIVE TALENT

Fri, May 20
5:00 7:20 9:40
Sat, May 21
2:40 5:00 7:20 9:40
Sun, May 22
2:40 5:00 7:20
Mon, May 23
5:00 7:20
Tue, May 24
5:00 7:20
Wed, May 25
5:00 7:20
Thu, May 26
4:55

MEN

Fri, May 20
4:50 7:10 9:30
Sat, May 21
2:35 4:50 7:10 9:30
Sun, May 22
2:35 4:50 7:10
Mon, May 23
4:50 7:10
Tue, May 24
4:50 7:10
Wed, May 25
4:50 7:10
Thu, May 26
4:50 7:10

TOP GUN: MAVERICK

Thu, May 26
4:15 7:05
Fri, May 27
4:15 5:15 7:05 8:05 9:55
Sat, May 28
1:25 2:25 4:15 5:15 7:05 8:05 9:55
Sun, May 29
1:25 2:25 4:15 5:15 7:05 8:05 9:55
Mon, May 30
1:25 2:25 4:15 5:15 7:05 8:05 9:55
Tue, May 31
4:15 5:15 7:05
Wed, Jun 1
4:15 5:15 7:05
Thu, Jun 2
4:15 5:15 7:05